top of page

תקנון האתר של אטליז האחים

ברוכים הבאים לאתר אטליז האחים. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים

 

​אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה

 

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 053-2276190 / 04-6361539

 

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר

 

אתר אטליז האחים הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות. האתר מנוהל ע"י חברת אטליז האחים - עוספיא מרחוב אבא חושי שכונת כרמל - במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה

 

כל אדם או חברה המבצעת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן הלקוח), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר אטליז האחים יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד אטליז האחים, ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של אטליז האחים על פי תקנון זה

 

השירות שניתן במסגרת אתר אטליז האחים מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי אטליז האחים באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי

 

יובהר כי על אף האמור לעיל לאטליז האחים הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש

 

אספקת מוצרים שנרכשו באטליז האחים אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור

 

אטליז האחים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי אטליז האחים בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר אטליז האחים לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן

 

אטליז האחים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ואו להפסיק בכל עת את פעילות אטליז האחים, וזאת ללא צורך במתן התראה ואו הודעה מוקדמת כלשהן

 

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ואו תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ואו לרבים לפי העניין

 

המוצרים

מוצרי בשר ועוף ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת באתר ובחנויות של אטליז האחים ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו אספקה

 

שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן רשימת המוצרים)

 

אטליז האחים אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באטליז האחים. אטליז האחים רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנל

 

אופן הצגת המוצרים באטליז האחים יקבע על ידי אטליז האחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את אטליז האחים

 

הלקוח יהא רשאי להוסיף לסל הקניותעגלת הקניות גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של חסר במלאי או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג חסר במלאי או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנל, אנו נתקשר ונעדכן את הלקוח

 

במסגרת הרכישה באטליז האחים, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של אטליז האחים

 

המחירים

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר אטליז האחים הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר אטליז האחים ואו במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. אטליז האחים תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ואו ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח

 

בכל הנוגע למכירות אטליז האחים המתבצעות באמצעות הטלפון, הדואל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים אטליז האחים אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי אטליז האחים מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר אטליז האחים ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. למניעת ספק בדבר מחירו של המוצר לצרכן, מודבקת מדבקת אטליז האחים על תג מחיר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט אטליז האחים וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר אטליז האחים כאמור לעיל, ויישמרו למשך 8 יום בלבד

 

חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפי הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפי שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח

 

מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מעמ)

 

ביצוע הרכישה באתר האינטרנט

הוספת מוצרים בודדים ואו טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח

 

סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור לתשלום או לתשלום בקופה. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה

 

בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין את המקום המתאים לו לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא יהיה נוכח במען שצוין על ידו, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות

 

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת אטליז האחים וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה לדף הקופה

 

אטליז האחים שומרת לעצמה את הזכות לבטל ואו שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות אטליז האחים וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור

 

מובהר כי שירות אטליז האחים אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה

 

התשלום

התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף פרטי לקוח. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר

 

על אף האמור לעיל אטליז האחים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי

 

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת אטליז האחים בעת מועד האספקה

שעות הפעילות של אטליז האחים

הקלדה של הזמנה באתר אטליז האחים אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ואו מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של אטליז האחים. בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות

 

הזמנה ואו שינוי הזמנה ואו ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של אטליז האחים ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בימים א' – שישי עד השעה 1600. או עד 5 שעות ממועד האספקה

 

שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן

 

ימים א' – שבת 08:00 – 10:00 (משמונה בבוקר ועד עשר בלילה)

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינוייםחריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות אטליז האחים אינה מחויבת למועדים אלה.

 

דמי משלוח

לרשות הלקוח שתי דרכים לבצע הזמנה קניה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ואו שליחת הזמנה דרך אתר הקניות אטליז האחים. המחיר המינימלי להזמנה הינו 300 ₪ והלקוח לא יחויב על דמי משלח

 

דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 750 שח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ואו קיומם של מבצעים וכד', יחויב החשבון בדמי משלוח בסך 30 שח בנוסף לסכום הקניה

 

דמי משלוח בגין מוצרים שמסופקים על ידי צדדים שלישיים הינו כמפורט בסעיף 69

 

מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח

 

אספקה

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי אטליז האחים (לעיל ולהלן המשלוח), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של אטליז האחים שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת אטליז האחים אשר תיבחר על ידי אטליז האחים בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן החנות המספקת). מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום עי חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) אטליז האחים שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפי שיקול דעתה הבלעדי

 

בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת חלון הזמנים שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים שתוצג באתר בעת מילוי ההזמנה על ידי הלקוח. כל חלון זמן יהיה באורך של שלוש שעות או בכל אורך אחר שיקבע על ידי אטליז האחים. מובהר כי אטליז האחים תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי

 

מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל

אטליז האחים תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, אטליז האחים אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי אטליז האחים בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. אטליז האחים תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור לעיל

 

אטליז האחים לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצרים שלא יסופקו בהתאם לאמור לעיל

 

במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. היה והזמנת הלקוח הינה הזמנתו הראשונה במערכת, יחול האמור בסעיף 25 לעיל

 

אי עמידת אטליז האחים במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל אטליז האחים בגין האספקה. אטליז האחים תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל

 

למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי אטליז האחים. בהזמנה טלפונית או באמצעות הפקסימיליה, שעון הרישום במחשבי אטליז האחים יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי אטליז האחים

 

החזרת מוצרים

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה

 

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמהההחלפהההחזרה של המוצרים ואו את החיובהזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ואו בהתאם להוראות החוק

 

ביטול  שינוי הזמנה

לקוח רשאי לבטל הזמנה ואו לשנות אותה לכל המאוחר עד שעה אחת לאחר ביצוע ההזמנה  באמצעות פנייה למוקד השירות בטלפון

 

ביטולשינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני. ביטולשינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, כמפורט לעיל, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד

 

אטליז האחים תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה

 

יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא - 1981, הוראות חוק המכר, התשכח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמו - 1986, ואו בכפוף למדיניות אטליז האחים כפי שתהא מעת לעת

רכישה טלפונית

ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח אטליז האחים יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח אטליז האחים

 

למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ואו דרך שליחת מייל למוקד אטליז האחים

 

מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו - 03-6321991 (לעיל ולהלן מוקד שרות לקוחות)

 

לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנותלבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינויביטול הזמנה

 

אחריות

אטליז האחים אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ואו הפסד ואו חסרון כיס (להלן נזק מכל סוג שהוא) שייגרם ללקוח אטליז האחים ואו לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת אטליז האחים ואו מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ואו ממחדל ואו מרשלנות של הלקוח ואו צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ואו פסול דין ללא הסכמת הוריו ואו אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח אטליז האחים וכד'

 

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ואו חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ואו אטליז האחים ואו לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות

 

הלקוח פוטר את אטליז האחים מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ואו לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ואו בתוכנה הקשורים לאתר

 

אטליז האחים לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ואו לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ואו מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'

 

אטליז האחים לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ואו לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ואו ממחדל ואו מרשלנות של ספקי אינטרנט ואו ספקי תקשורת טלפונית ואו פקסימיליה באשר הם

 

אטליז האחים לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ואו לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ואו שירותים שיירכשו אטליז האחים ואשר צד ג' שהינו היצרן ואו היבואן שלהם סיפק אותם ל אטליז האחים או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ואו בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין

 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אטליז האחים בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח

 

החוק החל ותניית שיפוט

על ההתקשרות בין הלקוח לבין אטליז האחים במסגרת אטליז האחים ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד

 

אטליז האחים והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד

 

אבטחת האתר

אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק

 

חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ואו נתונים

בדיקה, סריקה ואו דגימה של האתר לרבות ניסיונות לבדיקת חדירתו

שיבוש ואו ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ואו פעילות השרתים מהם הוא פועל

אטליז האחים תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה

 

פרטיות

בהצטרפותו לשירותי אונליין, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ואו ייאסף אודותיו, יישמר במאגרי המידע של אטליז האחים בעמ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות החברים, מתן שירותים לחבר ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, אטליז האחים תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות על פי שיקול דעתה של אטליז האחים

 

בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת אטליז האחים תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ואו שירותים, מבצעים וקידומי מכירות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ואו בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת

 

על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין אטליז האחים תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ואו בהתאם להוראות של כל גוף שלטונישיפוטי מוסמך

 

במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך אטליז האחים בכתב בהתאם להוראות כל דין

 

אטליז האחים תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח

 

הזכויות של אטליז האחים באתר

הקניין הרוחני אטליז האחים, בכלל זה זכויות היוצרים ואו סמני המסחר ואו המדגמים ואו הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (תכולת האתר), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של אטליז האחים, או של צדדים שלישיים שאטליז האחים קיבלה מהם רישיון שימוש כדין

 

אטליז האחים שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ואו זכות כלשהם בתכולת האתר ואו בחלק ממנה

 

השמות אטליז האחים, אטליז האחים ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של אטליז האחים הם בבעלות מלאה ובלעדית של אטליז האחים, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ואו זכות כלשהם בהם

 

כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ואו שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ואו המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד

 

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ואו להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב  מאטליז האחים

bottom of page